Sosiale tiltak

Prosjekteier KUNJA TAEKWONDO KLUBB NORD ODAL

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.