Større innslag av ferdig-middag i matposene

Prosjekteier FORENINGEN RASTEPLASSEN

Tildelt sum kr 185 000

Om prosjektet

Rasteplassen har normalt gratis kafe og matutdeling hver tirsdag. Det er omlag 150 gjester i kafeen hver uke, hvorav ca 120 også får med seg handleposer med mat hjem.

Våre gjester er en sammensatt gruppe med ulike utfordringer. Fellesnevneren er at alle på en eller annen måte sliter med livet. Rasteplassen er et sted der man får hjelp, mat, sosialt samvær og menneskeverd.

Grunnet korona-utbruddet må vi holde kafeen stengt. Samtidig vet vi at våre gjester er en svært utsatt gruppe av mange årsaker. Dette kan være alt fra økonomi, vanskelig livssituasjon, lav evne til å tilpasse seg endringer, særlig utsatt gruppe for å bli syk, noen har ikke fast bosted og ikke tilgang til godt kjøkken, rusproblematikk, psykiske og fysiske utfordringer, får ikke i seg tilstrekkelig næringsrik mat osv.

Vi opplever at behovet for å få ut god og næringsrik mat til denne gruppen er enda viktigere i den krise-situasjonen vi nå er i. Dette av flere årsaker, bl.a. at mange ikke har et fungerende sosialt nettverk som kan hjelpe til, at andre hjelpetiltak stopper opp, at mange i gruppen ikke prioriterer å få i seg næringsrik mat, at frykt og andre psykiske utfordringer reduserer muligheten for rasjonell tenkning og handling osv.

Det er viktig at mat som deles ut til denne gruppen er skikkelig næringsrik kost, som kan fortæres med et minimum av forberedelse og tilberedning hos den enkelte.

Matposene bør derfor inneholde en kombinasjon av tørrmat (brød, pålegg og lignende) og ferdige middagspakker som kun trenger oppvarming.

Rasteplassen har de siste to ukene levert ut slike matposer til nesten 100 personer hver uke. Behovet øker, og vi blir stadig kontaktet av nye som trenger hjelp. Det er både enkeltpersoner og pårørende som tar kontakt med oss. I tillegg samarbeider vi tett med Grimstad kommune, og får mange tips og forespørsler fra dem om hjelp til enkeltpersoner og familier.
Basert på egen erfaring og samarbeidet med kommunen, estimerer vi at like over 150 personer vil trenge matposer hver uke. Dette vil trolig vedvare så lenge krisen og tiltakene som følger med pågår.

I en normalsituasjon dekkes behovet av de gavene vi normalt får fra butikker, næringsliv og privatpersoner. Men behovet for mer ferdiglaget middagsretter gjør at vi må kjøpe betydelig mer råvarer enn normalt. Dette trenger vi økonomisk støtte til.

Rasteplassen har ca. 60 frivillige medarbeidere. Gjennom god organisering av disse har vi arbeidskraft nok til å kunne produsere middag i porsjons-pakker, og gjøre alle andre oppgaver knyttet til dette. Vi får låne kjøkken, lager og andre fasiliteter gratis av Grimstad Misjonskirke, og dette er velegnede «produksjonslokaler» for oss. Kommunens folk og andre samarbeidspartnere tar ansvar for å frakte mat ut til mottakerne.

Styret i Rasteplassen opplever at vi har et realistisk bilde av behovet, vi vet hva som er nødvendig å gjøre, vi har medarbeidere og fasiliteter. Det vi trenger er økonomiske midler for å kjøpe inn råvarer til flere middagsporsjoner.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.