Støtte til digitalisering

Prosjekteier FONTENEHUSET ASKER

Tildelt sum kr 130 000

Om prosjektet

Vi har på bakgrunn av korona situasjonen måtte stenge vårt fysiske hus. Dette hindrer ikke Fontenehuset i å nå ut til våre medlemmer, og vi har med hjelp av løsningsorienterte medlemmer og medarbeidere laget et virtuelt fontenehus. Der holder vi et webex rom åpent fra 10-16 fra mandag til fredag som medlemmer kan bli med inn i. Her lager vi dagsplan sammen, fordeler oppgaver og hjelper hverandre. Samtidig ringer noen rundt for å holde kontakt med alle. For de medlemmene som har greid å komme seg inn på WebEx har de rapporter inn at det har gitt de en rutine i sin nye hverdag, og har hjulpet på deres psykiske helse.

Men det er ikke alle av våre medlemmer som har greid å komme seg inn på nett, og de har vi lyst til å greie å nå ut til. Noen mangler utstyr, andre internett og noen har lite kompetanse teknologi. Det ønsker vi å gjøre noe med, men for å få til det er vi avhengig av å få litt økonomisk støtte, sånn at vi kan gå til innkjøp av utstyr og til opplæring. I dag har vi gjennomsnittlig 13 stk innom våre virtuelle fontenehus, men i sammenheng til våre vanlig oppmøte på Fontenehuset Asker som pleier å ligge på 20-40 medlemmer er det flere vi savner. Vi har nå 265 medlemmer, og vi ønsket å kunne nå så mange som mulig av disse i denne tiden.

Våre medlemmer er alt fra unge som har mye kompetanse innen teknologi til eldre som har lite til ingen kunnskap. Men de unge trenger også mer kompetanse for å kunne støtte og lære opp de som ikke har kompetansen. Vi vil bruke frivillighet. Dette skaper god erfaring og mestring for de som kan hjelpe til og kan da i tillegg føle seg til nytte for Fontenehuset, samfunnet og andre. Dette er også kompetanse som er til god nytte for vår drift når Fontenehuset Asker er tilbake til normalen etter korona-krisen.

På tvers av generasjoner. Bruker og fremmer ressursene vi allerede har

Vi vil videreutvikle vårt virtuelle fontenehus til den standarden vi vil ha det og mest mulig likt vår hverdag på vårt fysiske fontenehus.

Grunnen til at dette med digital tilgjengelighet er viktig for oss er at våre medlemmer er i en utsatt gruppe, mange har ikke tilgang på sine vanlige hjelpetilbud, isolasjon er tungt og vanskelig for mange og går hardt ut over deres psykiske helse. Mange av våre medlemmer er i risikogruppene for korona viruset og trenger derfor et godt digitalt tilbud når det ikke er mulig for disse medlemmene å forlate hjemmet.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.