STØTTE TIL KORONATILTAK FOR SÅRBARE FAMILIER

Prosjekteier FRELSESARMEEN

Tildelt sum kr 123 000

Om prosjektet

I Frelsesarmeen barne- og familievern (Fabfv) jobber vi for at barn og deres familier skal «… få en bedre morgen dag». Vi vet i dag mye om viktigheten av forbyggende arbeid og tidlig intervenering for å kunne skape en forandring. Vi tilbyr ikke bare støtte og avlastning i hjemmet, men også tilbud om deltakelse i foreldre/barn grupper, ungdomsgrupper, bolighjelp, invitasjon til turer og opplevelser, ferier og foreldreveiledning. Disse konseptene kaller vi for Home – Start Familiekontatken, Grefsen kortidsboliger, Mentor, Sammen Grønland og Stovner og Familiebosatt.

Vårt mål er gjennom helsefremmende og forebyggende arbeid å redusere og forhindre stress i familiene. Ved å avlaste foreldrene, støtte og styrke foreldrerollen, tilby foreldreveiledning og nettverksbyggende aktiviteter for alle medlemmene i familien. Koordinator og våre frivillige er med på å lette livssituasjonen til familier med problemer og belastninger av mange slag.

I disse dager opplever vi at familiene vi er i kontakt med blir utsatt for ytterligere stress og utfordringer av mange slag. Det er mye bekymring rundt selve koronaviruset, og det er mye stress i familier fordi de må holde seg inne. Foreldrene har dårlig råd og de mangler ressurser til å være kreative i lek og aktiviteter med og for sine barn.
Vi tar kontakt med Dere da vi ønsker å søke om økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen til å kunne kjøpe inn diverse utstyr som vi vil reise rundt og dele ut til familier, med det formål å lette på stresset og redusere de negative konsekvensene som Koronatiltakene har for denne sårbare gruppen som vi er i kontakt med. Vi sender herved en fellessøknad for alle våre avdelinger i Frelsesarmeens barne- og familievern sine forebyggende tiltak.
Hver avdeling har sendt meg en kortfattet søknadstekst, oversikt over hva de tenker at familiene kan trenge og ha nytte av, samt beløpet. Jeg legger det med som vedlegg til denne søknaden. Jeg har sammenfattet dette og laget et exelark hvor det står hva vi ønsker å bruke pengen til og beløpet.
Det totale beløpet som vi med dette søker omstøtte til gjennom Gjensidigestiftelsens koronatiltak er: KR 123 000,-

Ved en eventuell tildeling ønsker vi at pengene blir satt inn på konto: 3000 18 27835
Frelsesarmeens barne- og familievern. Avd 425000 Forebyggende v/Bente Vaage.
Ta kontakt med undertegnede om Dere har ytterligere spørsmål vedrørende denne søknaden.

På forhånd TAKK! -for at Dere sammen med oss ønsker at barn og unge skal «… få en bedre morgen dag».

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.