Styrkning av ambulanseberedskapen i Norge

Prosjekteier NORSK FOLKEHJELP

Tildelt sum kr 1 240 000

Om prosjektet

Helsevesenet forbereder seg på ukjente tilstander i forbindelse med koronaepidemien. Ingen vet hvor stor belastningen vil komme til å bli, men en bygger opp en kapasitet for å takle store utfordringer. Det kjøpes inn smittevernutstyr, kapasitet økes ved å utsette annen sykehusbehandling som ikke er livsnødvendig. Og en gjør tiltak for å holde helsepersonell friske og ikke være låst i karantener. Denne situasjonen er ikke unik i enkelte deler av landet, men det er dessverre dette som er et nasjonalt bilde.

Ambulansetjenestene i helseforetakene ser allerede nå utfordringer med nok bemanning da mange ambulansearbeidere er i karantene. Samtidig tas ambulansene ut av drift for desinfisering mange ganger per dag, og kjøretøyene er da ute av drift i en periode. Og dette mens det enda er relativt få smittede i samfunnet og få innlagt pasienter med smitte.

Dagens beredskap med ambulanser
Norsk Folkehjelp har i dag BEREDSKAPSAMBULANSER flere steder i landet, som noen steder allerede avhjelper den offentlige ambulansetjenesten. Samt at våre ambulanser er løftet opp i beredskap og er klare for innsats andre steder i landet. Men mange steder er det relativt lav/ ingen beredskap som kan trå til for å hjelpe dersom de offentlige ambulansene trenger avlastning og hjelp.

Nå har vi fortsatt tid til å bygge opp en beredskap ytterliggere, vi vet ikke hva som kan komme.

Som er beredskapstiltak ønsker Norsk Folkehjelp å gå til innkjøp av 3 ambulanser i en nasjonal pool for beredskapsambulanser. Disse skal sendes dit behovet oppstår, og kunne flyttes raskt dersom beredskapsbildet endres. I tillegg ønsker vi å forsere oppbygging av to ambulanser som allerede er kjøpt inn av to lokale lag, men som ikke er bygget om til vår beredskap.

Dette vil gi en økning på 5 beredskapsambulanser. Hvorav 3 blir fristilt uavhengig av geografi. Mens 2 blir plassert i Innlandet, i Moelv og på Rena.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.