Telefontjeneste økes

Prosjekteier NORILCO - NORSK FORENING FOR STOMI, RESERVOAR OG MAGE- OG TARMKREFT

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

I forbindelse med korona har vi økt beredskapen på vår likepersonstjeneste. I en normal situasjon vil våre likepersoner gjennomføre i underkant av 2000 samtaler, med oppmøte på sykehus eller hjemme med den enkelte, hvert år i tillegg til samtaler på arrangement. Under korona kan ikke våre likepersoner møte nyopererte eller møte de enkelte fysisk. Dette gjør at den enkelte pasient må møte dette mer usikkert for seg selv.

I flere år har NORILCO hatt en Likepersonstjeneste over telefon som et supplement til de fysiske besøkene. Nå har denne telefonen tatt over og vi har måttet oppbemanne denne særlig med litt yngre likepersoner.

Hver enkelt person som er likeperson må vi betale 99,- kr i måneden for at de skal være inne på det telefonløsningssystemet vi har. Dette systemet er levert av Dipper. I en normal situasjon vil vi ikke ha så mange personer inne på linjen og vi har fått en kostnadsøkning.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.