Tilbringertjeneste for berørte

Prosjekteier STEINKJER HÅNDBALLKLUBB

Tildelt sum kr 33 800

Om prosjektet

Vi har startet opp et samarbeid med en av dagligvarebutikkene på Steinkjer. Vi har lagt en plan for at vi skal gjøre dette til en tjeneste som er tilrettelagt for de som er berørt av Koronaviruset eller av helsemessige årsaker ikke får utført de daglige gjøremålene som handling, bringing og henting. Det er mange som i dag er alene i karantene eller i redsel for å bli smittet. Per i dag så tar vi et symbolsk beløp for vår tilbringertjeneste, 75 kr, men i utgangspunktet så ønsker vi å gjøre dette gratis for våre kunder. Men med utgangspunkt i drivstoffkostnader og pers.kostnader så må vi ha gitt honnorar. Dette håper vi at Gjensisdigestiftelsen kan hjelpe oss med.
Tiltaket i sin helhet er at vi ønsker å være et enhet som butikker, personer og institusjoner kan ta kontakt med slik at de får bringt eller hentet det de trenger slik at man får mindre trafikk på butikk av risikogrupper eller andre som utgjør en smittefare. På den andre siden så vil de som er hjemme i karantene eller av andre helsemessige årsaker ikke kan gjøre sine daglige/ukentlige gjøremål.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.