Tilbud om bistand i forbindelse med Covid-19

Prosjekteier RANHEIM IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

Bydelen består av c. 12 000 innbyggere og er økende med innbyggere i alle aldre.
Vi opplever en del eldre har stort behov for å få utført nødvendige tiltak som handling, apotek, sosial kontakt m.m.
Idrettslaget har i dag ansatte i administrasjon og sportslig ledelse som står i fare for permittering pga. av viruset.

I tillegg har vi et stort antall frivillige ressurser som står ubenyttet i denne perioden frem til sommerferie.
Idrettslaget ønsker å benytte sine ansatte og frivillige som et lokalt tjeneste senter for sårbare grupper som trenger bistand

Dette er tjenester som:
Div. gjøremål når man sitter i karantene
Sosial kontakt
m.m.

Organisasjonen er veldrevet og har logistikk som tilsvare at gjennomføringsevnen er enke.
Idrettslaget blir kontaktet via telefon/e-post og utfører tjenester i henhold til gjeldende bemanning.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.