Tilbud om svømmeopplæring til fremmedkulturelle og andre

Prosjekteier LIONS CLUB INNLANDET

Tildelt sum kr 37 200

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.