Tilbygg aktivitetshus for økt aktivitet

Prosjekteier TJØME SKATEKLUBB

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.