Tilskudd til e-sport utstyr

Prosjekteier KRINGLEBOTN IDRETTSLAG

Tildelt sum kr 294 066

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.