Tilskudd til kjøp av utstyr for e-sportsatsning

Prosjekteier SELBU BALLKLUBB

Tildelt sum kr 100 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.