tilskudd til omsorgberedskap

Prosjekteier BOKN SANITETSFORENING

Tildelt sum kr 12 000

Om prosjektet

Bokn sanitetsforening har fått ett helt nytt styre og en helt ny gjeng med medlemmer som skal drive frem en omsorgberedskapsgruppe.Når pandemien slo til var valget enkelt å forsøke å få denne gruppen opp å gå så fort som mulig.
Vi har fått til en avtale som ligg i beredskapsplanen for Bokn kommune. Vi skal være med å organisere og hjelpe til med å handle inn matvarer til folk som sitt i karantene/isolasjon eller som har en angst for å gå på butikken/apoteket i denne tiden. Planen kan endres om der er behov for mer bistand.Vi har løpende dialog med kommunen og har tilbudt oss til å stille på det dem måtte ha behov for. Vi har ca 20 stk som har sagt seg villig til å bruke av sin tid til å drifte dette prosjektet. Jeg som leder er ansvarlig sammen med en kontaktperson i kommunene. Innbyggere kan ringe meg direkte eller til kontaktperson i kommunen. Vi har også avtalt med Coop Prix Bokn at matvarer skal handles hos dem for å støtte opp lokal butikk.
Vi får ingen økonomisk kompensasjon fra kommunen men vi tar 50 kroner for å handle for å dekke transportskostnader til den frivillige som handler.
Tilbudet er distribuert gjennom jungeltelegrafen som går relativt kjapt på en bygd, butikken informere om tilbudet, kommunen har det på sin hjemmeside, foreningen har delt tilbudet på Facebook og det blir hengt opp plakat på det lokale legesenteret.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.