Tiltak for å øke trivsel og muligheter for sårbare familier

Prosjekteier TRØGSTAD FRIVILLIGSENTRAL

Tildelt sum kr 150 000

Om prosjektet

I IØ er det 1200 barn som lever under fattigdomsgrensa. I disse korona tider er det mange av våre familier som ekstra sårbare.
Vi ønsker å hjelpe barnefamilier med praktiske tiltak, nå når hverdagen blir så begrenset.
Denne hjelpen vi søker om støtte til er ikke tiltak vi har til vanlig.

Flere av våre familier har ikke sykkler og sykkelutstyr.
Sykler til de barna og foreldrene som ikke har sykler. Hvis vi fikk mulighet til å kjøpe inn sykler til familiene, ville dette kunne gi familiene mulighet til å komme seg ut på tur sammen. Slike turer vil føre til bedre psykisk helse hos både voksne og barn. Det er vanskelig å finne på aktiviteter når de økonomiske midlene er begrenset. Mange familier har ikke bil og det er lite kollektivtrafikk.
Vi ønsker derfor å kunne kjøpe inn å gi til familier som ikke har sykkel og sykkelutstyr:
Sykkler til barn og voksne
Sykkelhjelmer
Sykkelvogner

Turutstyr er tenkt slik at familier som ikke har økonomisk mulighet til å kjøpe utstyr skal få det. Det er i disse tider ikke mulig å låne utstyr på BUA pga smittevern.
Utstyret familien får vil også kunne hjelpe familien til å kunne gi barna gode opplevelser også i sommer /resten av året. Det vi ser for oss er enkelt turutstyr som gjør at familien kan både gå på dagsturer og overnatte ute i skog og mark.

Turutstyr:
Thermos
telt
Gass-brennere
Tursekker til både barn og voksne
Fiskeutstyr
Hengekøyer

Frivillige kan dele ut utstyret og hvis hvordan det skal brukes hvis det trengs opplæring.

Aktiviteter ute i egen hage:

Trampoline fremmer fysisk helse og muliggjør at barna får nok frisk luft og fysisk aktivtet i denne perioden hvor vanlige fritidsaktiviteter ikke er tilgjengelig.

Gavekort – matbutikkene det er flere familier som har fått og vil få mindre inntekt pga permitering fra arbeidet. Det er også familier som er EØS borgere å disse har begrensede rettigheter i NAV systemet.

Tilgang til internett – abonnement i denne perioden hvor det er hjemmeskole. For de familiene som ikke har økonomisk mulighet til å tegne abonnement vil nett-tilgang kunne hjelpe barna å holde kontakt med venner, bruke nettprotaler som skolen anbefaler osv.

Hobbyaktiviteter som påskepakker med lag din egen påskepynt, lego friends, star wars lego, Harry Potter lego, brettspill og pusslespill kan gi familier hyggelig aktiviteter som skaper god opplevelser og samarbeid i en strevsom tid. Dette tenker vi at vi kan bestille på nett, med levering rett hjem i påska til de familiene dette vil gjelde, samt ett lite lager som kan deles ut til nye familier som kontakter oss. Vi har frivillige som kan levere dette.

Headsett og enkle nettbrett. Det er i flere familier som ikke har økonomi til å kjøpe inn nettbrett. Ett nettbrett og ett headsett i huset kan avlaste foreldrene litt. Alle kan trenge en liten pause når foreldrerollen skal fylles 24 timer i døgnet og barna kan være sosiale med venner og bruke nettgjenester.

Utlån av Nettbrett til frivillige som kan følge opp familier over Skype osv

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.