Tiltak mot fattigdom og ensomhet i koronaperioden

Prosjekteier FRELSESARMEEN

Tildelt sum kr 1 000 000

Om prosjektet

Gjennom våre enheter og tiltak har vi en svært stor kontaktflate med mennesker i sårbare grupper, over hele landet. Vi driver til vanlig åpne kafeer, språkgrupper, barneaktiviter, lavterskeltilbud, nødhjelp med mat- og klesutdeling, samt råd og veiledning. Vi vet at allerede før krisen er disse i behov av mye og god kontakt, både for fysiske behov, og for å holde motet oppe i tøffe hverdager. Det presset familier utsettes for nå med både større økonomiske bekymringer – mange av disse har deltidsjobber og vikariater og er blitt permittert – samtidig som man skal være svært tett på hverandre i familien uten at barn og voksne får de pusterom vårt sosiale arbeidet har tilbudt dem.
Vi har mange nye metoder for å nå ut i dag, og noe vil vi utøke og starte dersom vi får finansiering til det. For eksempel handlehjelp, besøk på eldresenter (utenfor/på døra) med spill, sang og blomster, utdeling av aktivitetspakker til småbarnsfamilier (spill, leker, småbøker ol), arrangement av gratiskurs via nettsider (dans, hobby, instrument), bilrebusløp og mye annet, LAN (data online for ungdommer), diverse konkurranser med premier. Det er våre lokale enheter som har sendt inn forslag til tiltak de ønsker å sette igang. Vi har kartlagt behov, tilgang av frivillige og behov for utstyr (det meste finnes allerede). Vi vil bistå sentralt med fordeling av midler etter evne og behov, oppfølging, økonomisk oversikt og rapportering.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.