Tøyen Plenum

Prosjekteier OSLO KOMMUNE BYDEL 1 GAMLE OSLO

Tildelt sum kr 734 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.