Trygge aktiviteter og støtte til barn

Prosjekteier REDD BARNA

Tildelt sum kr 900 000

Om prosjektet

12. mars bestemte myndigheter seg for å stenge skoler, barnehager og fritidsaktiviteter for barn i hele Norge, for å begrense smittespredning av Covid-19.

Stenging av fritidstilbud, skoler og barnehager går utover barna. De kan bli ensomme og savner fellesskap og lek med andre barn. Når hverdagen endres så raskt og dramatisk, kan det føles overveldende og uforutsigbart, og fravær av vante aktiviteter og rutiner kan gjøre barn utrygge. Barn har behov for å ha kontakt med venner og andre barn enten det er gjennom online spill og sosiale medier eller fysiske møter med faste venner. Det er også viktig, i den grad det er mulig, å opprettholde rutiner og kontaktpersoner. Dette er særlig kritisk for barn som i utgangspunktet er sårbare.

Nyheter på TV, radio og aviser, samt sosiale medier, er preget av korona-situasjonen. Selv om noen medier har nøktern fremstilling, har andre aviser mer katastrofe og krise preg. Sjokkerende overskrifter og bilder kan virke skremmende på oss alle, men særlig for barn som ofte ikke har samme mulighet til å filtrere informasjonen de ser rundt seg. De voksne rundt barna preget av situasjonen og samtaler dreies ofte til koronasituasjonen rundt oss. Totaliteten av informasjonen og fokuset på koronasituasjonen kan gjøre barn utrygge og redde. Barn har behov for ærlig informasjon fra voksne som er rolige, informerte og som bruker et språk som barn forstår. Det er derfor nødvendig at voksne har kunnskap om hvordan snakke med barn om koronasituasjonen, samt hvordan de kan skape en trygg stemning i hjemmet der en kan gjøre hyggelig ting sammen som ikke dreier seg om koronasituasjonen.

Barna som i utgangspunktet ikke har det trygt i eget hjem av ulike grunner som vold, overgrep eller foreldre som ruser seg, er særlig utsatt når de ikke lenger har mulighet til å ha kontakt med trygge voksenperson som trenere, lærere eller barnehagepersonell, eller andre foreldre.

Men også barn fra trygge hjem, kan oppleve endringer av at foreldrenes omsorgsevne påvirkes av belastninger knyttet til korona situasjonen.

Alle barn har behov for aktivitet, lek og felleskap, og de trenger å ha trygge voksenpersoner rundt seg. Det er viktig å bry seg litt ekstra nå og Redd Barna vil gjøre en ekstra innsats.

Målsettingen med det søkte tiltaket er bidra til å normalisere hverdagen til sårbar gruppe barn og unge, og til at voksne rundt barna er trygge omsorgspersoner.
– Bidra til trygghet og forutsigbarhet gjennom rutiner og trygge aktiviteter
– Utvikle handlingskompetanse gjennom opplæring og formidlling av informasjon

Tiltaket vi søker om har fire deler:
1. Digital frivilligstøtte til barna i sårbare livssituasjoner.
2. Webinarer/digitale eventer for å spre informasjon og kompetanse.
3. Aktivitetspakker til sårbare grupper barn og familier.
4. Redd Barnas digitale informasjonsarbeid til befolkningen.

Tiltaket er nasjonalt og og vil gjennomføres i alle våre 5 regionskontorer.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.