Uavhengig NAV- og kriserådgivning i en ekstraordinær tid

Prosjekteier STIFTELSEN RETTFERD

Tildelt sum kr 275 000

Om prosjektet

Vi vil nå bistå med et midlertidig prosjekt med uavhengig NAV- og kriserådgivning.

I første rekke ønsker vi å bistå enkeltbrukere som har behov for grunnleggende/elementær bistand – for eksempel bistå bruker med å forstå ordlyden på NAV sine hjemmesider. Denne delen av prosjektet kan etableres på svært kort tid, da stiftelsen har tilgang på nødvendig kompetanse. Her er det kun et økonomisk ressursspørsmål som p.t er til hinder for dette.

Per i dag har vi tilgang til ledige kontorfaciliteter for nye (midlertidige) ansatte til prosjektet i Oslo, samt potensiell midlertidig ansatt prosjektleder klar til oppstart på kort varsel.

I andre rekke ønsker vi å kunne yte bistand til brukere som har behov for mer ressurskrevende rådgivning i mer komplekse forhold. Her vil vi måtte foreta eksterne ansettelser. I og med at generalsekretæren i Stiftelsen Rettferd har gjennomført over 700 rekrutteringer, vil dette også kunne gjennomføres relativt raskt i samarbeid med midlertidig prosjektleder.

Et prosjekt som dette vil møte personer som står i dyp krise. Dette har Stiftelsen Rettferd allerede god erfaring med å håndtere, basert på de ordinære tjenestene vår stiftelse yter. I tillegg er vi i god dialog med Kirkens SOS om å kanalisere visse henvendelser videre. Prosjektleder samt førstelinjeansatte vil også få et kort innføringskurs i hvordan håndtere vanskelige samtaler/henvendelser.

Prosjektet vil og i løpet av kort tid etablere en rådgivningsfunksjon for innsatte som settes fri tidligere enn planlagt som følge av Korona-krisen. Dette vil gjøres i samarbeid med Røverhuset/Røverradion som allerede har et godt nettverk i norske fengsler.

Vi vil i dette prosjektet først og fremst ha behov for midler til å dekke midlertidig ansatt prosjektleder, samt 1-2 «trainees» til førstelinjesupport. I tillegg er det behov for mobil og PC til disse. Videre vil prosjektet medføre økte kostnader for stiftelsens knyttet til husleie. Vår utleier – Skaperkraft Coworking – er med som partner i prosjektet, og har sagt seg villig til å bistå med sterkt redusert kostnad på kontorplasser i Oslo i oppstarten av prosjektet. Skaperkraft vil videre i denne dugnaden kunne bistå med coaching/utviklingssamtaler for en utvalgt gruppe brukere i jobbsøkerprosesser. For at prosjektet skal være brukervennlig vil vi også opprette et femsifret kortnummer (i dialog med Telenor/Nkom), samt en nettside (hjelpmednav.no). Prosjektet skal også rigges slik at de ansatte ikke fysisk må sitte sammen dersom Korona-epidemien skulle få enda større omfang i Norge. En døgnåpen tjeneste vurderes.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.