Ungdomsdrevet kafé for alle

Prosjekteier GRINDVOLL VEL

Tildelt sum kr 32 500

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.