Unik støtte til vanskeligstilte familier

Prosjekteier RESSURSSENTERET UNIK

Tildelt sum kr 50 000

Om prosjektet

Familier over hele landet opplever store endringer i hverdagen i disse dager. For vanskeligstilte familier er dette ekstra vanskelig. Vi på Ressurssenteret Unik arbeider for å gjøre den nye hverdagen så god som mulig for disse familiene. Brukerne våre har ofte lite nettverk, og mange føler seg ensomme og redde i møte med den nye hverdagen. Selv om vi er pålagt å holde våre aktiviteter stengt, har vi den siste tiden organisert arbeidet vårt på en annen måte. Selv om den fysiske kontakten er mindre, er målet at oppfølgingen skal være like god som vanlig. Vi følger opp familiene individuelt, via telefon. Telefonen holdes åpen hele dagen slik at vi kan kontaktes når familiene har behov for oss.

Vi har valgt å opprettholde matudeling. Vi er da avhengig av våre frivillige til å hente maten og frakte den til senteret vårt. Her pakkes og fordeles maten før den kjøres hjem til våre brukere av frivillige medarbeidere. Vi opprettholder også et bursdagstilbud og tilbyr nå barn bursdagspakker levert hjem på døren slik at de kan feire sammen med sin nærmeste familie. Mange vanskeligstilte familier har ikke mulighet til å handle inn det lille ekstra som trengs for å kunne feire hjemme, og det vil bli en tilleggbelasting for mange av disse barna som går glipp av både barnebursdag og familiebursdag.

Vi ser at situasjonen er krevende for mange av brukerne våre og planlegger derfor også individuelle samtaler, og muligens turer utendørs i små grupper. Eventuelle møter vil skje i tråd med Helsedirektoratets retningslinjer om avstand og hygiene.

Vi ønsker å redusere de negative konsekvensene av krisen for vår målgruppe. Vi ønsker derfor å fortsette med arbeidet vårt, men ser at det krever enorme ressurser fra de frivillige. Vi har mange frivillige medarbeidere og disse bidrar med ca 100 timer i uken. Vi ønsker nå midler til organisering og ivaretakelse av våre frivillige som gjør en ekstra innsats i disse vanskelige tidene.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.