Ut og i aktivitet – i koronatiden.

Prosjekteier TJUKKASGJENGEN

Tildelt sum kr 15 000

Om prosjektet

Koronatiden – isolasjon.
Alle våre medlemmer er sterkt berørt av «Koronaisolasjon». Noen i større grad en andre. Svært mange av dem er i risikogruppen med tanke på alder, og sykdomshistorikk, og faktisk sykdom.

Daglig får vi mail, tlf, kontakt via sosiale medier der de etterlyser svar på hva de kan gjøre.

Vi ønsker å bidra til optimisme, positivitet og dermed mer aktivitet blant medlemmene
.
Tanken er da å produsere egen videoer for å derigjennom bidra til aktivitet, positivitet blant medlemmene og den generelle befolkningen.
For å få til dette er vi avhengig av å gjøre dette selv. Det er knyttet alt for høye kostnader til å gjøre dette ved å sette bort arbeidet. Pluss at det er tidsbesparende for organisasjonen.

Vårt behov er dermed utstyr for å kunne gjøre dette.

Tiltaket er tenkt nasjonalt. Og ikke utelukkende for VIKEN fylke som det er krysset av for.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.