Utbedring av Molde Biljardklubb

Prosjekteier MOLDE BILJARDKLUBB

Tildelt sum kr 38 941

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.