utenfor – innenfor (ung deltakelse i Trøndelag)

Prosjekteier EQUALITY

Tildelt sum kr 200 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.