Utstyr og drakter

Prosjekteier HAMAR OG ELVERUM PETANQUE KLUBB

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.