Utstyrsbank for hjemmetrening til Parautøvere i Innlandet

Prosjekteier NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE OG PARALYMPISKE KOMITÉ

Tildelt sum kr 40 000

Om prosjektet

Olympiatoppen Innlandet (OLT-I) organiserer ukentlig felles treninger for unge para utøvere i Innlandet på Lillehammer. Pga korona utbruddet er det ikke mulig å gjennomføre disse treningene per nå. Mange av disse utøverne har begrenset med treningsutstyr hjemme og får i dag derfor gjennomført veldig lite av sin ordinære trening.

For å kunne løse denne utfordringen ønsker vi så raskt som mulig å kunne kjøpe inn et utvalg med hjemmetreningsutstyr som disse utøverne skal få låne kostnadsfritt inntil videre. I tillegg ønsker vi å legge til rette for instruksjon og fellesøkter over videokonferanse. Det er i så måte også behov for enkelt utstyr for å kunne avvikle videokonferansene på en god måte.

Når situasjonen normaliserer seg igjen ønsker vi å benytte utstyret i forbindelse med treningsøkter som kjøres i regi av OLT-I på ulike lokasjoner i Innlandet for para utøvere. Det er planer om oppstart av slike fellesøkter høsten 2020 på Lillehammer, Gjøvik og ELverum/Hamar.

For å kunne finansiere tiltaket er vi avhengig av økonomisk støtte for å gjennomføre nødvendige innkjøp som beskrevet.
Organisering og gjennomføring av prosjektet vil bli gjort av OLT-I sine fag konsulenter

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.