Utvidet hjelpetilbud for pårørende

Prosjekteier STIFTELSEN PÅRØRENDESENTERET

Tildelt sum kr 320 000

Om prosjektet

Koronasituasjonen medførte at alle konsultasjoner på Pårørendesenteret måtte overføres til telefonkonsulasjoner. Et strakstiltak ble da å omdisponere alt personell til å betjene den landsdekkene Pårørendelinjen. Åpningstiden for Pårørendelinjen ble også utvidet med 3 timer hver dag slik at åpningstiden alle dager er kl. 9 – 15 alle hverdager i denne perioden.
For å ivareta retningslinjene for smittevern har vi lagt tilrette for at samtlige ansatte kan operere på hjelpetelefonen fra hjemmekontor. Dette medførte at vi måtte kjøpe inn flere bærbare pcer med tilbehør; headsett etc.
Dersom vi opplever sykdom eller at noen av våre ansatte blir kalt ut til annen tjeneste har vi likevel tilgjengelig kapasitet til å bemanne hjelpetelefonen. Vi har kartlagt tilgang på kompetanse med kvalifisert bakgrunn som ikke kan jobbe i det ordinære helse og sosial apparatet. Det er viktig at vi opprettholder krav om kompetanse for å bidra i dette tiltaket.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.