Utviding av Sløyden Rock lokaler

Prosjekteier HERØYSUND BYGDALAG

Tildelt sum kr 356 291

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.