Utvidning av åpningstider på telefon

Prosjekteier SPILLAVHENGIGHET-NORGE

Tildelt sum kr 210 000

Om prosjektet

Under normale omstendigheter er telefontiden vår fra 09.00-15.00 mandag-fredag.
Koronapandemien har gitt oss flere store utfordringer.
Vårt mål er å være tilgjengelig for alle som er spilleavhengige og pårørende samt de som er i faresonen for å bli spilleavhengige.
Herunder at vi ønsker å forebygge og hjelpe de som er rammet.
13 steder i landet har vi fysiske møter for alle som er spilleavhengige og pårørende.
Dette er lukkede møter hvor de som er rammet møtes en gang hver uke for å motivere hverandre til å holde seg spillefri og dele erfaringer.
Vi får svært gode tilbakemeldinger fra våre brukere på gruppene.

I forbindelse med koronapandemien har vårt tilbud blitt «revet» bort. Alle gruppene måtte stenge som følge av koronapandemien og vi strever nå med å få fulgt opp alle i gruppene.
Vi har allerede vært på banen med å tilby digitale møter over nett, dette er noe vi skal starte med i uke 14.
Her tilbyr vi gruppedeltagere å møtes over Microsoft Teams. Gruppeledere og administrasjonen vil bistå i møtene for å påse at det tekniske vil fungere optimalt og at møtene vil flyte så naturlig som det lar seg gjøre.

Det er en barriere for flere å møtes digitalt, noen mangler utstyr og midler til å ordne seg utstyr. Noen føler det er upersonlig og vanskelig å ha digitale møter og andre har mistet motivasjonen til å holde seg spillefri. Da er det viktig at vi kan tilby telefonkontakt og individuell oppfølging av hver enkelt.
Vi vet om flere, som et resultat av koronapandemien, er permittert eller står i fare for å bli permittert fra jobben sin.
Det vi også opplever i denne krisen er at flere har større sprekker og har valgt å begynne å spille igjen (på en uke har vi fått 11 tilbakemeldinger fra spilleavhengige som har staret å spille igjen).

Vi vet at gruppedeltagelse for flere er den eneste sosiale arenaen flere har, det er viktig å ikke være helt alene i denne koronapandemien vi står i, dersom vi tilbyr sosialstøtte digitalt og pr telefon vil dette være avgjørende for flere. Dette fremmer en bedre psykisk helse!

Nå vil vi sette alle i sving for å oppretteholder kontakt og dialog med de som er sårbare og trenger vår støtte.
Vi har fra 24.03.20 utvidet våre åpningstider på telefon 477 00 200 til mandag-torsdag 09.00-21.00 og fredag med 09.00-15.00.

Vi ønsker ytterlig å utvide åpningstidene på vår telefon slik at alle kan nå oss alle dager.
Da trenger vi å ansette en som kan være midlertidig på vår telefon i denne perioden.
Administrasjonen er allerede i fullt arbeid fra 08.00-16.00 hver dag og de frivillige som står på for å redde vår svarkjede på kveldstid har også jobber de må foreta seg på dagtid.

Vi er sårbare og redde for å ikke klare å opprette holde våre gode svarprosent på telefon.
Vi vet at isolasjon, karantene og sosial distansering kan føre til at flere velger å bruke pengespill som en flukt i den situasjonen de er i.
Vi vet at barrieren for å ringe oss er stor for mange og da er det utrolig viktig at vi er tilstede og svarer med en gang

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.