Veteraner hjelper Veteraner

Prosjekteier NVIO HAUGALAND

Tildelt sum kr 20 000

Om prosjektet

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.