Web tv for hjertebarnsfamilier

Prosjekteier FORENINGEN FOR HJERTESYKE BARN NORDLAND

Tildelt sum kr 25 000

Om prosjektet

Vi har måttet avlyse alle vårens og tidlig sommers arrangementer for medlemmene våre. Dette er veldig trist for en gruppe som sårt trenger, og har stor nytte av foreningens tilbud. Vi planlegger, som en erstatning for bortfallende tilbud nå å ha ukentlig web tv sending med innhold for alle aldersgrupper. Vi har allerede hatt en testsending med lånt utstyr, med familiequiz og har fått tilbakemelding om at dette er et tiltak som faller i smak. For å gjennomføre disse sendingene krever det en del utstyr og en del tid til å forberede både konkurranser, forskjellige innslag og ev fagpersoner som kan bidra. Sendingen administreres av en mediastudent som vi ønsker å dekke en del utgifter for. Utstyr og programvare er vi nødt til å kjøpe inn det vi trenger, samt premier til konkurranser. Vi trenger også midler til en del kjøring og frakt.
Alt vi gjør av tiltak både i planlegging og gjennomføring gjøres selvsagt i henhold til anbefalinger og retningslinger ift smittevern.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.