Z i telefonen

Prosjekteier NORGES BLINDEFORBUND VESTFOLD

Tildelt sum kr 10 000

Om prosjektet

Isolasjon og ensomhet er ikke fremmed for mange som ikke ser, og slik situasjonen er nå, kan den ramme synshemmede ekstra hardt. Derfor ringer Blindeforbundet i Vestfold alle sine medlemmer for å høre hvordan de har det, innhente praktisk informasjon om kommunale tilbud som organiseres lokalt(handling, apotek etc) og tilby ringevenn.

Vi støtter prosjekter som gjør Norge til til et tryggere samfunn og gjør at flere av oss får muligheten til å leve friske og aktive liv.