Valgkomiteen

Valgkomiteen skal sørge for at stiftelsen har tillitsvalgte i alle organer med de kvalifikasjoner som er nødvendige for en profesjonell forvaltning av stiftelsen.

Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Iwar Arnstad  leder
Vestland Silje Sætersdøl  nestleder
Oppland Hans Seierstad            
Viken Nils-Ragnar Myhra
Oslo, Asker, Bærum og Follo Stig Wettre-Johnsen
Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard Odd Magne Steffensen
Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane Hjørdis Vik
AdministrasjonMette Nielsen
AdministrasjonRolf-Christian Solem