Vi gratulerer alle gavemottakere i 2019

Senest fredag 19. desember får samtlige søkere svar på sine søknader.

Vi mottok 2 439 søknader i september, med en samlet søknadssum på 731,8 millioner kroner. Vi har i høst lest samtlige søknader og har innvilget 736 prosjekter med en samlet sum på 135,2 millioner kroner.

Stiftelsen Christian Radich fikk 2,4 millioner kroner i desember 2019 til sitt prosjekt «Windjammer», som er et livsmestringsprogram for unge mellom 16-25 år som har droppet ut av samfunnet.