25 millioner kroner til FRIC

Gjensidigestiftelsen fortsetter å være en viktig bidragsyter til brannforebyggende arbeid.

Brann fører hvert år til store skader både i form av omkomne og skadde mennesker og tapte verdier. Som et svar på denne utfordringen startet forskningssenteret Fire Research and Innovation Centre (FRIC) opp 1.mars 2019. Hovedmålet er å øke den brannfaglige kunnskapen for å kunne ta optimale valg og utvikle bedre løsninger som gir økt brannsikkerhet i bygninger. Forskningssenteret fikk blant annet støtte av Gjensidigestiftelsen, som et ledd i Det store brannløftet.

Et av temaene i Gjensidigestiftelsens langtidsplan, er å bidra til god beredskap og tiltak for å redde liv og verdier. I langtidsplanen for utdelinger fra Gjensidigestiftelsen slås det fast stiftelsen skal være en bidragsyter til det brannforebyggende arbeidet gjennom støtte til forskning, innovasjon og kunnskapsspredning. FRICs søknad gjør at stiftelsen kan oppfylle disse ambisjonene. Søknaden er en videreføring av allerede oppstartede tiltak som stiftelsen har vært en fødselshjelper til gjennom Det store brannløftet.  

Kundevalgt Eirik Bøe Sletten deler ut en sjekk på 25 millioner kroner til Anne Kristine Reitan, adm. dir for RISE Fire research. Foto Rune Sævik.
Kundevalgt Eirik Bøe Sletten deler ut en sjekk på 25 millioner kroner til Anne Steen Hansen, senterleder for FRIC. Foto Rune Sævik.

Evalueringen av FRIC viser at de har oppfylt intensjonene om å øke forskningen på brannfeltet og sikre god formidling og samarbeid på tvers av sektorer. De har skaffet til veie det dobbelte av de midlene Gjensidigestiftelsen bidro med i perioden. Dette er noe av bakgrunnen til at Gjensidigestiftelsen vil bidra med ytterligere 25 millioner kroner til dette viktige arbeidet.