Det store brannløftet

I 2016 feiret Gjensidige sitt 200-årsjubileum, og som største eier i forsikringsselskapet ønsket Gjensidigestiftelsen å markere dette med en gave til det norske samfunn. Gaven er «Det store brannløftet», som er et prosjekt med ulike tiltak som på kort og lang sikt vil trygge hverdagen til befolkningen ytterligere.

Gjensidigestiftelsen satte av 350 millioner kroner til prosjektet, som har kommet til syne blant annet gjennom kompetanseheving og oppgradering av materiell i brannvesenet.


Valget om å styrke brannvesenet kom som en naturlig konsekvens av brannkassenens og Gjensidiges arbeid med brannsikkerhet de siste 200 årene. Dessuten bygger det oppunder stiftelsens gavestrategi om å skape gode liv i et trygt samfunn gjennom tiltak som fører til at færre dør eller skades i ulykker.

Prosjektet besto av fire satsingsområder: