Millioner til aktivitets- og inkluderingstiltak for flyktninger

Deltakere i Gjensidigestiftelsens flyktningnettverk

Gjensidigestiftelsen har bidratt med midler slik at landsomfattende frivillige organisasjoner med bredt nedslagsfelt raskt kan sette i gang aktivitets- og inkluderingstiltak for flyktninger og asylsøkere.

De syv organisasjonene som har mottatt midler fra Gjensidigestiftelsen, når ut til mange og har lang erfaring med å legge til rette for gode inkluderingstiltak. Midlene som er tildelt kan gå til følgende områder:

  • Aktivitetstiltak
  • Inkluderingstiltak
  • Personlig utstyr slik at barn og unge kan delta i fritidsaktiviteter
  • Koordinering og finansering av lokale aktivitets- og inkluderingstiltak
  • Rekruttering, opplæring og kvalitetssikring av frivillige

Disse prosjektene har fått støtte i tildelingen:

Aktivisering- og inkluderingstiltak i regi av korps (nærmiljøkirker) – Frelsesarmeen

Organisasjonen har fått støtte til aktiviteter i nærmiljøkirker hvor de får tidlig kontakt med flyktninger hvor de stiller med nødhjelp og bidrar til aktiviteter. I prosjektet vil de jobbe med områdene Oslo, Røros, Sandefjord, Drøbak, Moss, Kongsvinger og Lillehammer, som er områder med stor pågang. Det bli blant annet bli gjennomført Språkkafé, måltider, møteplasser og varige aktiviteter for barn og unge.

Med håp i bagasjen – Frelsesarmeen

Prosjektet med håp i bagasjen bidrar til å motvirke og bekjempe fattigdom. Fattigdom påvirker mange livsområder samtidig og er en sterk påkjenning for rammede. Prosjektet Håp i Bagasjen har som målsetning å tilby omsorg for hele mennesket – og å kunne bidra at deltakerne finner sin vei ut av fattigdomsspiralen.

Møteplasser og Skattekammer for flyktninger – Kirkens bymisjon

Kirkens bymisjon har fått støtte til to prosjekter. Det første prosjektet omhandler Skattkammeret, som er 24 utlånssentraler rundt om i landet, som er medlem av BUA-paraplyen. Her skal man kunne låne aktivitetsutstyr gratis som at man kan bidra til varige aktivitetstilbud for barn og unge. De vil benytte seg av eksisterende tilbud som vil knyttes opp mot mottak av flyktninger. Det andre prosjektet er å forsterke tilbud om språkkafé som en sosial møteplass for flyktninger.

Inkludering gjennom menneskemøter – Norges Røde Kors

Røde Kors ønsker å rekruttere flere frivillige, og vil bruke midlene de får til å utvide antall plasser i eksisterende tilbud som flyktningguider og norskkurs. Tilbudene er åpne for alle, og ikke begrenset til noen få målgrupper. De vil også arbeide med norsktrening i de områdene hvor flyktningene blir bosatt og varige aktivitetstilbud til de som kommer.

Nasjonalt løft for barn som har flyktet til Norge – Redd Barna

Redd Barna får lønnsstøtte til koordinatorer over hele landet. Disse koordinatorene har ansvar for rekruttering, opplæring og kvalitetssikring av frivillige. Organisasjonen er en godt kjent aktør blant mange av flyktningene som ankommer Norge, og det er tenkt at organisasjonen kan bidra de øvrige organisasjonene med veiledning.

En trygg start – Norsk Folkehjelp

Norsk folkehjelp får midler til kompetanseheving og ivaretakelse av frivillige, mobilisering av lokallag og prosjektledelse. De vil tilby møteplasser og språktrening til flyktninger i store deler av landet. De jobber med mottaket på Gardermoen og er opptatt av samarbeid med de andre aktørene på feltet for å sikre god kunnskap rundt mottak.

Velkommen til idretten! – Norges idrettsforbund og Olympiske og paralympiske komité

Idrettsforbundet vil styrke lokale idrettslag som skal skape aktivitet og inkludering for flyktninger, med en hovedvekt på barn. Det vil også bli gitt midler til koordinering og systemutvikling for å styrke organisasjonens kapasitet. Midlene Idrettsforbundet får av Gjensidigestiftelsen vil bli brukt på utstyr, transport, trenere, aktivetsguide/tolk samt personlig utstyr, og lyses ut slik at de lokale idrettslagene kan søke forbundet direkte.

Familier i et nytt land – Norske kvinners sanitetsforening

Sanitetskvinnene får midler til prosjektkoordinatorer og systemoppbygging for kontakt med frivillige. De får også midler til opplegg for oppfølgning av frivillige. Målgruppen er kvinner med barn. Det er også et mål om at nyankomne over tid ønsker å bli frivillige.

Bilde av Janne Wågenes

Kontaktperson for satsingen

Janne Wågenes, seniorrådgiver.