Egne satsinger

Satsingene består av særskilte utlysninger, utlysninger for spesielt inviterte, samarbeidsavtaler med mer. Her kan du lese om noen av de satsingene vi har arbeidet med de siste årene og som fortsatt pågår.

Trygg by Norge

Gjennom det nordiske samarbeidet Nordic Safe Cities samarbeider Gjensidigestiftelsen med en rekke norske byer for å forebygge hat og vold fra ekstreme grupper.

Les mer

Unge og psykisk helse

Les mer

Bilde av to som arbeider på en matsentral

Matsentralen

Les mer

Senter for fysisk aktiv læring

Les mer

Naturmøteplassen

Les mer

Bedre lokal beredskap

54 millioner kroner er satt av til Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF) for å bidra til et tryggere samfunn gjennom videreutvikling av redningstjenesten. Det vil gi et varig løft for de frivillige redningsmannskapene som den norske redningstjenesten er så avhengig av.

Les mer

Bilde av brødrene Ingebrigtsen som utfører HLR på en øvningsdukke.

Nasjonal førstehjelpsdugnad "Sammen redder vi liv"

Gjensidigestiftelsen deltar i den nasjonale førstehjelpdugnaden Sammen redder vi liv, som helseministeren tok initativ til i 2017.

Les mer

Livsløpsprogrammet


Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Les mer

Aktivitets- og inkluderingstiltak for flyktninger

Gjensidigestiftelsen har bidratt med midler slik at landsomfattende frivillige organisasjoner med bredt nedslagsfelt raskt kan sette i gang aktivitets- og inkluderingstiltak for flyktninger og asylsøkere.

Les mer

En allianse for bedre folkehelse

Aktivitetsalliansen heier på alle som slår et slag for fysisk aktivitet i hverdagen.

Les mer