54 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten

De siste dagers hendelser har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Derfor har vi innvilget en gave på 54 millioner kroner til den frivillige redningstjenesten. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell.

Frivillige redningsmannskaper har i mer enn 50 år vært en kritisk del av norsk beredskaps- og redningstjeneste. I nært samarbeid med politiet og Hovedredningssentralen har de i løpet av disse årene lett etter, og funnet, tusenvis av savnede og reddet hundrevis av liv. Dette er oppgaver det offentlige selv ikke har kapasitet til å utføre, samtidig som de frivillige i stor grad dekker kostnadene selv.

FORF. Foto: Ida Kroksæter

– Våre mannskaper stiller alltid opp når de som trenger det mest er i nød. Samtidig har vi et stort etterslep på materiellsiden. Vi trenger riktig, egnet og godt utstyr til våre frivillige redningsmannskaper, sier Asphaug.

Videoen viser utdrag fra AMRO2021, en stor masseevakueringsøvelse på Svalbard.

Vil bidra til et varig løft

– Vi har over lang tid arbeidet med en satsing på den frivillige redningstjenesten. Oppdragene øker i omfang og kompleksitet, og vi har registrert bekymringen over at frivillige redningsmannskaper blant annet mangler nødvendig, egnet og godt teknisk utstyr. Det svekker hele den frivillige redningstjenesten og beredskapen i Norge. Derfor har vi bevilget 54 millioner kroner til FORF for å bidra til et tryggere samfunn gjennom videreutvikling av redningstjenesten. Det vil gi et varig løft for de frivillige redningsmannskapene som den norske redningstjenesten er så avhengig av. For å få best mulig effekt av gaven, håper også vi at myndighetene nå tar det ansvaret de faktisk har ved å dekke abonnementskostnadene for nødnett-terminalene, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

Må kunne håndtere morgendagens utfordringer

Midlene fra Gjensidigestiftelsen skal bidra til en helhetlig styrking av de frivillige ressursene i Norge slik at mannskaper over hele landet er best mulig rustet til å håndtere morgendagens mange utfordringer. Gaven på 54 millioner kroner skal blant annet investeres i:

• innkjøp av utstyr og materiell

• kompetansehevende tiltak (inkludert øvelser)

• forsøksvirksomhet og innovasjon

• rekrutteringsarbeid

For mer informasjon, ta kontakt med områdeleder Janne Wågenes i gaveavdelingen.