54 millioner for å styrke den frivillige redningstjenesten

De siste dagers hendelser har vist hvor viktig den frivillige redningstjenesten er for beredskapen i samfunnet. Derfor har vi innvilget en gave på 54 millioner kroner til den frivillige redningstjenesten. De sju organisasjonene som utgjør ryggraden i den frivillige redningstjenesten opplever et kritisk etterslep på riktig, godt og egnet materiell.

Frivillige redningsmannskaper har i mer enn 50 år vært en kritisk del av norsk beredskaps- og redningstjeneste. I nært samarbeid med politiet og Hovedredningssentralen har de i løpet av disse årene lett etter, og funnet, tusenvis av savnede og reddet hundrevis av liv. Dette er oppgaver det offentlige selv ikke har kapasitet til å utføre, samtidig som de frivillige i stor grad dekker kostandene selv.

FORF. Foto: Ida Kroksæter

– Våre mannskaper stiller alltid opp når de som trenger det mest er i nød. Samtidig har vi et stort etterslep på materiellsiden. Vi trenger riktig, egnet og godt utstyr til våre frivillige redningsmannskaper, sier Asphaug.

Vil bidra til et varig løft

– Vi har over lang tid arbeidet med en satsing på den frivillige redningstjenesten. Oppdragene øker i omfang og kompleksitet, og vi har registrert bekymringen over at frivillige redningsmannskaper blant annet mangler nødvendig, egnet og godt teknisk utstyr. Det svekker hele den frivillige redningstjenesten og beredskapen i Norge. Derfor har vi bevilget 54 millioner kroner til FORF for å bidra til et tryggere samfunn gjennom videreutvikling av redningstjenesten. Det vil gi et varig løft for de frivillige redningsmannskapene som den norske redningstjenesten er så avhengig av. For å få best mulig effekt av gaven, håper også vi at myndighetene nå tar det ansvaret de faktisk har ved å dekke abonnementskostnadene for nødnett-terminalene, sier Ingrid Tollånes, leder for gavetildelinger i Gjensidigestiftelsen.

Må kunne håndtere morgendagens utfordringer

Midlene fra Gjensidigestiftelsen skal bidra til en helhetlig styrking av de frivillige ressursene i Norge slik at mannskaper over hele landet er best mulig rustet til å håndtere morgendagens mange utfordringer. Gaven på 54 millioner kroner skal blant annet investeres i:

• innkjøp av utstyr og materiell

• kompetansehevende tiltak (inkludert øvelser)

• forsøksvirksomhet og innovasjon

• rekrutteringsarbeid

For mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Anne Kjersti Toft i gaveavdelingen.