Aktivitetsalliansen

Nær halvparten av midlene vi tildeler lokalt går til tiltak som legger til rette for økt fysisk aktivitet. Like viktig som etablering av infrastruktur og utstyr, er deling av kunnskap. Derfor har vi bidratt til etableringen av Aktivitetsalliansen, et samarbeid mellom 7 ulike aktører som er opptatt av å fremme fysisk aktivitet, sunnhet og folkehelse.

Alliansen oppfordrer befolkningen til å ta vare på seg selv og være et godt forbilde. Myndighetene utfordres til å legge til rette og fjerne hindringer for at folk kan være aktive. Hovedbudskapet er at all aktivitet er like mye verdt. Enten den foregår i egen regi, eller blir organisert av frivillige eller private.

En av hovedsatsingene til alliansen er å få legene til å bruke fysisk aktivitet som medisin i større grad enn i dag. Gjensidigestiftelsen sørget for opptrykk av Aktivitetshåndboka og delte den ut til alle sisteårsstudenter på medisinstudiene i Norge. I tillegg har vi gjennom 2018 holdt foredrag om «Aktiv kropp, sterk hjerne». Du kan lese mer om disse folkemøtene her.

Aktivitetsalliansen har blitt en verdsatt sparringspartner for Helsedirektoratet og bidratt inn i sluttarbeidet med veilederen for Frisklivssentralene, og utformingen av ulike kampanjer som f.eks «Styrkeuka».

Kontaktperson for satsingen

Anders Hall Grøterud, daglig leder i Aktivitetsalliansen