Egne satsinger

I 2020 arbeidet vi direkte med tiltak mot Korona-krisen. I april i fjor delte vi ut 15 millioner kroner i en ekstraordinær tildeling rettet mot sårbare grupper. I mai bevilget vi 50 millioner til sommertiltak for barn unge.

Satsingene kan bestå både av særskilte utlysninger, utlysninger for spesielt inviterte, samarbeidsavtaler med mer. Her kan du lese om noen av de satsingene vi har arbeidet med de siste årene.

Bilde av gavesjef Ingrid Tollånes

Trygge norske byer

Gjennom det nordiske samarbeidet Nordic Safe Cities samarbeider Gjensidigestiftelsen med en rekke norske byer for å forebygge hat og vold fra ekstreme grupper.

Les mer

Nasjonal førstehjelpsdugnad "sammen redder vi liv"

Gjensidigestiftelsen deltar i den nasjonale førstehjelpdugnaden Sammen redder vi liv, som helseministeren tok initativ til i 2017.

Les mer

Livsløpsprogrammet


Livsløpsprogrammet er et samarbeid mellom Gjensidigestiftelsen og Stine Sofies Stiftelse. Formålet med samarbeidet er å bruke et livsløpsperspektiv til å utvikle tiltak for å forebygge og avdekke vold og overgrep mot barn.

Les mer

Ut av isolasjonen

Gjensidigestiftelsens jubileumsgave er gratis lån av AV1 til langtidssyke barn.

Les mer

Bilde av folk rundt lunsjbord ute på Geitmyra matkultursenter

En investering i fremtiden

Gjensidigestiftelsen har gitt 51 millioner kroner for å gi barn og unge sunn matglede.

Les mer

En allianse for bedre folkehelse

Aktivitetsalliansen heier på alle som slår et slag for fysisk aktivitet i hverdagen.

Les mer

Senter for fysisk aktiv læring på Høgskulen på Vestlandet

Målet er å innføre fysisk aktivitet som metode i undervisningen på norske skoler.

Les mer

Det store brannløftet

350 millioner kroner i jubileumsgave til den norske brann- og redningstjenesten.

Les mer