Hvordan lykkes med søknaden

De beste prosjektene har ofte en god idé, de er godt planlagt og har oppfylt alle søknadskriteriene. Les mer om hva dere kan gjøre for å lykkes med søknaden.  

Prosjekter handler ofte om å løse et behov eller skape noe nytt. I 2021 gir Gjensidigestiftelsen kun støtte gjennom utlysninger til spesifiserte tiltak. Hvis prosjekt passer inn i en av utlysningene, vil vi gjerne motta en søknad fra dere.

Tenk gjennom: Hvordan er situasjonen i dag? Hva vil dere gjøre noe med? Hvem er prosjektet for? Hva ønsker dere å oppnå med prosjektet? Hvordan skal prosjektet få til dette? 
En plan er viktig for å gjennomføre prosjektet. Uten en klar plan, kan det bli forsinkelser, konflikter eller uventede kostnader.

Disse stegene er ofte nyttige:  
1. Finn ut om hvem som skal være med i prosjektet. Hvilke roller skal personene ha? 
2. Bli enige om hvilke resultater prosjektet skal gi. Vær så konkret som mulig.
3. Undersøk forutsetninger for at prosjektet kan gjennomføres. Det kan være tillatelser, samarbeid eller rammevilkår som må avklares. 
4. Del opp prosjektet i aktiviteter eller deloppgaver. Lag en tidsplan for hver av disse. 
5. Kartlegg hva prosjektet vil koste. Lag et realistisk budsjett. 
Gjensidigestiftelsen får over 2 000 søknader hvert år. For å kunne vurdere søknaden, må vi forstå hva prosjektet handler om.

Begynn på søknaden i god tid før fristen. Dere kan lagre teksten i søknadsskjemaet underveis. Det kan være lurt å be andre lese søknaden. Får dere fram hva prosjektet skal oppnå? Er teksten tydelig?  
Les teksten i søknadsskjemaet nøye. Mange søknader avslås fordi de mangler viktig informasjon. Dette gjelder særlig søknader som gjelder bygging, tilrettelegging eller oppussing av anlegg, uteområder eller lokaler. Sjekk våre kriterier for tildeling av støtte nøye, spesielt krav om hvilke vedlegg dere må ha og hva vedleggene må inneholde av informasjon.
Du kan lese mer om hva som forventes av budsjettdokumentasjon her.