Gjensidigestiftelsen har fire formål

  • Utdelinger til samfunnsnyttige tiltak
  • Ha et langsiktig eierskap i Gjensidige Forsikring ASA
  • Videreformidle aksjeutbytte fra Gjensidige til kundene
  • Oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen

I artiklene under kan du lese mer om de ulike formålene våre.

Bilde av Gjensidiges logo utenfor Oslo Børs

Historien om Gjensidigestiftelsen

Fra 200 års forsikringshistorie til Norges største Finansstiftelse

Les mer her