Gjensidigestiftelsen har fire formål

  • Utdele midler til samfunnsnyttige tiltak
  • Ha et langsiktig eierskap i Gjensidige Forsikring ASA
  • Videreformidle aksjeutbytte fra Gjensidige til kundene
  • Oppnå markedsmessig avkastning på egenkapitalen

I artiklene under kan du lese mer om de ulike formålene våre.

Historien om Gjensidigestiftelsen

Fra 200 års forsikringshistorie til Norges største Finansstiftelse

Les mer her