Om Gjensidigestiftelsen

Vi bidrar med kompetanse og økonomisk støtte for å skape gode liv i et trygt samfunn. Som største eier i Gjensidige er vi med på å videreføre over 200 års forsikringshistorie i Norge.

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være største eier i Gjensidige Forsikring ASA. Begge formålene handler om å skape et tryggere samfunn.