Om Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Begge formålene handler om å skape gode liv i et trygt samfunn. 

Samfunnsnyttige formålMajoritetseier i Gjensidige Forsikring

Dette er Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen er Norges største finansstiftelse og har to hovedoppgaver. Den ene er å dele ut støtte til samfunnsnyttige formål, og den andre er å være majoritetseier i Gjensidige Forsikring ASA, og videreføre over 200 års forsikringshistorie i Norge. Begge formålene handler om å skape gode liv et trygt samfunn.
 
Stiftelsens styrende organer, som styre og generalforsamling, består av representanter som velges av og fra kundemassen til Gjensidige. Kundevalget avholdes annethvert år og foregår elektronisk.

Et felleskap for et tryggere samfunn

Fra generalforsamlingen i stiftelsen velges det tre representanter som sitter i styret i Gjensidige Forsikring ASA. Disse representerer dermed kundefellesskapet i Gjensidige.

Det årlige overskuddet fra Gjensidige Forsikring ASA videreformidles tilbake til skadeforsikringskundene i forsikringsselskapet som kundeutbytte, mens stiftelsens årlige bidrag på rundt 240 millioner kroner til samfunnsnyttige formål innenfor trygghet og helse, finansieres av avkastningen fra de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.

Les mer om Gjensidigestiftelsen

Organisasjonen

Organisasjonen

Eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA

Eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA

Kapitalforvaltning

Kapitalforvaltning

Historien

Historien

Styrende dokumenter

Styrende dokumenter

Årsrapporter

Årsrapporter