Informasjon

Gjensidigestiftelsen er Norges største stiftelse, og er både en betydelig finansiell aktør og en viktig bidragsyter til samfunnsnyttige formål.

Gjensidigestiftelsen ble opprettet i 2007, og gikk fra å være en allmennyttig stiftelse til en finansstiftelse da Gjensidige Forsikring (Gjensidige) ble omdannet til et allmennaksjeselskap (ASA) i 2010. Etter børsnotering av Gjensidige i 2010 eier Gjensidigestiftelsen i dag 62,24 % av aksjene i Gjensidige.