Langsiktig eierskap

Gjensidigestiftelsen har et langsiktig perspektiv på eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA, og målet er høy verdiskapning over tid. Som selskapets største aksjonær bidrar vi til forutsigbarhet og eiermessig stabilitet.

Eierandelen er vedtektsfestet til minimum 33,4 %, og stiftelsen eier i dag 62,24% av aksjene. Eierandel kan reduseres ved selskapshendelser i Gjensidige Forsikring ASA eller ved nedsalg.

Stiftelsen er en aktiv eier, og har utpekt tre medlemmer til styret og to medlemmer til valgkomiteen i Gjensidige Forsikring ASA.

Stiftelsens aksjer i Gjensidige Forsikring var i august 2021 verdt rundt 65 milliarder kroner.