Dette har vi oppnådd

Siden 2007 har stiftelsen bidratt med mer enn 3,2 milliarder til over 10.000 ulike tiltak og prosjekter. Her er noen av de største satsingene og resultatene av dette arbeidet.

Gutt i basseng

Svømmeaksjonen

Fra 2008-2016 gjennomførte Gjensidigestiftelsen Svømmeaksjonen sammen med Norges svømmeforbund. Målet var at flest mulig skulle bli trygge i vann. Flere enn 100 svømmeklubber arrangerte kurs for nesten 70.000 barn i perioden.

Turskiltprosjektet

Fra 2010-2019 samarbeidet stiftelsen med landets fylkeskommuner om å skilte og tilrettelegge for turmuligheter. Over 50.000 skilt og informasjonstavler bla satt opp, og nesten 40.000 km med turmuligheter ble merket.

Brannbiler på Youngstorget

Det store brannløftet

I forbindelse med 200 års jubileet til Gjensidige i 2016, gav stiftelsen en gave på 350 millioner til styrking av brannberedskapen i Norge. Midlene gikk til forskning, forebygging, kompetanseheving og utstyr.

Sunnere kosthold og matglede

I 2017-2019 satte stiftelsen av 51 millioner kroner til en nasjonal kostholdssatsing. Satsingen er den største bevilgningen for et bedre kosthold i befolkningen noensinne.

Merk skjæret

Norges 100 farligste skjær ble merket i samarbeid med Kystverket i perioden 2015-2018. I alt kom det inn over 1400 tips fra publikum om farlige grunner og skjær.

Lokale prosjekter og tiltak

Hvert år får nesten 1000 lokale prosjekter støtte av stiftelsen. Her kan du se hvem som har fått støtte de siste årene.