Aktiv fritid for alle 2022

Det å kunne delta i fritidsaktiviteter og være sammen med andre er viktig for alle – både barn, unge, voksne og eldre.

To år med avlyste eller sterkt reduserte fritidstilbud har satt sitt preg på frivillig sektor. Nå trenger vi et felles løft for å fylle lokalsamfunnene igjen med sosiale felleskap, inkluderende arenaer og mestringsopplevelser.

Bli med og skap aktiv fritid for alle! Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidigestiftelsen.

Vi ser særlig etter tiltak som legger til rette for at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger. Prosjekter som benytter frivillig arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltaket blir også prioritert.

Søknadsfristen er 15. september 2022. Sjekk kriteriene som gjelder utlysningen her.

Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se