Sommerutlysningen 2020

På denne siden finner du kriterier og informasjon for vår sommerutlysning. Les gjennom alt før du går videre til søknadsskjemaet. Dette finner du nederst på siden. NB: Vi har begrenset telefonkapasitet i pinsehelgen. Ved behov for bistand, ta kontakt på 22 83 88 00.

Les gjennom innholdet i boksen under. Her er det også en spørsmål og svar-seksjon for de mest vanlige henvendelsene vi får:

 • Formålet med denne tildelingen er å bidra til lystbetonte aktiviteter og mestringsopplevelser i sommer. Målgruppen er barn og ungdom opp til 20 år.

  Det kan søkes om støtte til:

  • Aktiviteter som gir gode sommeropplevelser
  • Tiltak hvor unge engasjeres i meningsfylte aktiviteter
  • Digitale, inkluderende møteplasser

  Det er mulig å sende inn søknad til Gjensidigestiftelsen i tidsrommet 11. mai til 1. juni kl. 16.

  Kommuner eller offentlige etater kan dessverre ikke søke støtte hos oss, med mindre det foreligger et samarbeid med en frivillig organisasjon. Den frivillige organisasjonen må stå som søker for at søknaden skal kunne vurderes.

  Vi dekker primært søknader som gjennomfører aktiviteter i sommermånedene, juni, juli og august.

  Ja, men vi prioriterer barn og ungdom ved denne utlysningen. Men vi er ikke så rigide at vi ikke godtar at noen få er i tyveårene.

  Nei, vi dekker ikke bygg og ferdigstillelse i denne utlysningen.

  Alle får svar på søknaden, senest 20. juni.

  Tildelte midler utbetales til kontonummeret som dere oppga i søknaden. Utbetalingsdatoer er den 15. og 30. i hver måned.

  Sjekk at alle felter i søknadsskjemaet er fylt inn. Det vil komme opp en varsling der feilen er oppstått. Dere må da legge inn informasjonen på nytt, ikke bruk tegnsetting. f.eks i finansieringsplanen. Om dere allikevel ikke kommer videre i skjemaet, ta kontakt her.

 • I denne tildelingen vil vi prioritere tiltak som er:

  • gratis, åpne (uten krav om medlemskap) og inkluderende for alle.
  • spesielt rettet mot sårbare barn og unge.
  • et samarbeid mellom flere organisasjoner.

  Det vil ikke gis støtte til følgende:

  • Økonomiske tap i forbindelse med Korona-krisen (avlyste arrangementer osv).
  • Ordinær drift av organisasjoner.
  • Byggeprosjekter (inkludert oppussing), nærmiljøanlegg eller installasjoner.
  • Tiltak og aktiviteter som avsluttes før 20. juni.
  • Forkynnende virksomhet, parti- og interessepolitiske formål.
 • For å kunne søke støtte må organisasjonen være én av følgende :

  • Et lag, en forening eller en organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret.
  • En frivilligsentral.
  • Et interkommunalt friluftsråd eller det nasjonale fellesorganet Friluftsrådenes Landsforbund.
  • Andre ikke-kommersielle aktører kan søke, men ta kontakt med stiftelsen for å få tilgang til søknadsskjemaet.

Hva skal søknaden innholde

For at søknaden skal bli vurdert, må den inneholde følgende informasjon:

 • Kort informasjon om søkerorganisasjonen
 • Plan for hvilke aktiviteter og tiltak som skal gjennomføres
 • Beskrivelse av målgruppen(e) for tiltakene
 • Kortfattet budsjett for tiltakene, inkludert eventuell egenfinansiering og andre tilskudd
 • Opplysninger om eventuelle samarbeidpartnere

Vilkår for å motta støtte

Støttemottakere må følge nasjonale pålegg og anbefalinger om smittevern og hvordan bistand fra frivillig sektor til koronaarbeidet skal utføres. Dette må kunne dokumenteres ved forespørsel. Organisasjoner som bevilges midler forplikter seg til øvrige kriterier for tildelinger og vilkårene til Gjensidigestiftelsen som opplyses om ved tildeling.