Om kapitalforvaltningen

Gjensidigestiftelsens kapitalforvaltning omfatter eierskapet i Gjensidige Forsikring ASA samt en diversifisert investeringsportefølje. Kapitalforvaltningens viktigste oppgave er å finansiere stiftelsens bidrag til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse.

Bærekraft er et sentralt element i utførelsen av Gjensidigestiftelsens kapitalforvaltning, og er en naturlig del av våre investeringsvurderinger. God avkastning på lang sikt avhenger av en bærekraftig utvikling, både i samfunn og næringsliv. Et slikt fokus samsvarer med stiftelsens verdier og formål.

Gjensidigestiftelsens investeringsteam består av åtte personer, med ulike ansvarsområder knyttet til eierskapet og investeringsporteføljen. Alle investeringer følges direkte opp av stiftelsen.

Grafer under viser markedsverdien på våre aksjer i Gjensidige Forsikring ASA og på vår investeringsportefølje i milliarder kroner.

Les mer om vårt eierskap i Gjensidige Forsikring ASA.
Les mer om vår investeringsportefølje.