Utfordret nordiske stiftelser til samarbeid

Hvert år samles nordiske stiftelser til en konferanse for å lære av hverandre og diskutere samfunnsutfordringer. På årets konferanse i København presenterte Gjensidigestiftelsen hvordan vi har jobbet med satsingen på Trygg By Norge.

Gjensidigestiftelsen, representert ved administrerende direktør Ingrid Lorange og prosjektansvarlig Annhild Mosdøl, presenterte hovedpunktene i satsingen. Sammen med Lotte Fast Carlsen fra Nordic Safe Cities, inspirerte de forsamlingen til å se mulighetene stiftelser har til å bringe offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner sammen for å løse kompliserte samfunnsutfordringer.

Annhild Mosdøl sammen med Lotte Fast Carlsen og Ingrid Lorange

Hovedbudskapet var at kompliserte utfordringer trenger sterke partnerskap for å kunne løses, og vi håper å få med flere stiftelser på satsingen, sier Ingrid Lorange.