Trygg by Norge

Gjennom det nordiske samarbeidet Nordic Safe Cities samarbeider Gjensidigestiftelsen med en rekke norske byer for å forebygge hat og vold fra ekstreme grupper.

De 12 norske kommunene som foreløpig er med i nettverket er Oslo, Bærum, Stavanger, Kristiansand, Fredrikstad, Sarpsborg, Skien, Larvik, Haugesund, Arendal, Tromsø og Bodø. Håpet er at flere byer og stiftelser i Norge skal slutte seg til det nordiske nettverket.

Gjensidigestiftelsen har så langt satt av 35 millioner norske kroner i støtte til byenes innsats på dette området over tre år. Midlene går til samarbeidsprosjekter medlemskommuner og frivillige organisasjoner.

I Trygg by Norge samles aktører på tvers av myndigheter og sivilsamfunn. Målet er å være en katalysator som bidrar til å sette i gang nye tiltak så vi kan handle og komme ekstremismen i forkjøpet.
I denne rapporten beskrives de første skrittene mot et tryggere Norge. Vi inviterer dere til å lese, bli inspirert og ta del i samarbeidet i Trygg by Norge.

Les rapporten her

Nordic Safe Cities var opprinnelig et prosjekt fra Nordisk ministerråd, men er nå en medlemsorganisasjon for nordiske kommuner og organisasjoner. Nordisk ministerråd støtter fremdeles nettverket økonomisk. Midlene fra Gjensidigestiftelsens satsing har gått til forsterket nettverksaktivitetene for de norske medlemskommunene og støtte til prosjekter etter søknad. Gjensidigestiftelsen har inngått en avtale med sekretariatet i Nordic Safe Cities om å gjennomføre nettverksaktivitetene. Stiftelsens satsing har fått navnet Trygg by Norge.

Bakgrunn for satsingen

De to terrorhandlingene på norsk jord, i Oslo og på Utøya 22. juli 2011 og i Bærum 10. august 2018, ble begge utført alene av unge menn med en høyreekstrem overbevisning. I perioden 2013 til 2016 reiste flere unge fra steder som Fredrikstad, Skien, Levanger og Bærum til Syria for å utkjempe «hellig krig» med den Islamske staten. Flere unge kvinner har blitt radikalisert i Norge og reist til Syria for å gifte seg med norske IS-krigere.

Trusselvurderinger fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST) antar at de to ytterpunktene ekstrem islamisme og høyreeskstremisme utgjør de største terrortruslene i 2021. Lokalt opplever byer som Arendal, Stavanger og Oslo at ungdomsgjenger utøver trusler, vold og begår mange lovbrudd. I tillegg til den direkte utryggheten dette gir, fører slike handlinger til mer polariseringen, rasisme og ekstreme holdninger i andre befolkningsgrupper. Netthets og hatkriminalitet rammer mange grupper, ikke minst lokalpolitikere.

Utvidet satsing i Trygg by Norge

En samlet innsats mot ekstremistisk hat og vold er mer aktuelt enn noensinne. Samarbeidet i Trygg By Norge har kommet godt i gang, men temaet krever langsiktig innsats.

Erfaringene så langt er at flere sivilsamfunnsaktører ønsker å arbeide mot hat og vold, men alene har de liten tilgang på kunnskap og faglige ressurser på dette feltet. Kommunene ønsker å samarbeide med sivilsamfunnsaktører om å motarbeide hat og vold, men det å få et likeverdig samarbeid krever andre tilnærminger enn vanlige kommunale oppgaver. Gjensidigestiftelsen bidrar her til å skape nye samarbeidsformer og -relasjoner og å utfordre kommunal tenkning.

Bilde av Joakim Berntson Aase

Kontaktperson for satsingen

Joakim Berntson Aase, Seniorrådgiver.